UAB „RBNT“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „RBNT“ investicijos į eksporto plėtrą“

UAB „RBNT“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „RBNT“ investicijos į eskporto plėtrą“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto ,,Smulkioji ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.
Pagrindinis projekto tikslas – skatinti UAB „RBNT“ konkurencingumą ir gamybos apimčių plėtrą per naujus eksporto ryšius bei stipresnį įmonės produkcijos įvaizdį užsienio rinkose.
Projekto įgyvendinimo metu dalyvauta 3 didžiausiose tarptautinėse furnitūros ir baldų Švedijos, Lenkijos ir Vokietijos parodose. Projektas skirtas įmonės konkurencingumo Skandinavijos ir Baltijos šalių rinkose didinimui. Pardavimams skatinti ir realizuoti gamybos potencialą įmonė numato aktyvią eksporto skatinimo politiką, dalyvaujant tarptautinėse parodose, kuriant efektyvias rinkodaros priemones, kurios padėtų išplėsti esamas rinkas ir pritraukti naujus klientus. Projekto metu bus didinamas įmonės prekinio ženklo ir produkcijos žinomumas.
Projekto bendra vertė – 31234,00 Eur. 50 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.
Planuojama projekto pabaiga – 2020 m. vasario 18 d.